Kad se obrade podaci, pa kad EU vidi kakva smo zemlja Sirotanija dobro će razmisliti da li će se nama družiti (ako i sama potraje u sadašnjem obliku).